Slovenské národné divadlo hľadá poskytovateľa podpory a hostingu


#1

Slovenské národné divadlo v spolupráci s OZ Slovensko.Digital pokračuje v procese transparentného výberového konania dodávateľov služieb súvisiacich s projektom nového webového sídla. Po realizácii prvej fázy tvorby samotného webu prichádza na rad výberové konanie dodávateľa prevádzkových služieb webu na roky 2017 - 2019.

Uzávierka predkladania ponúk uchádzačmi je 15.februára 2017 o 15.00 hod.

Viac informácií o samotných propozíciách a zadaní k výberovému konaniu, podmienkach účasti, či o systéme hodnotenia nájdete v priložených dokumentoch. V prípade otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom adresy [email protected].

Viac info nájdete na http://www.snd.sk/?tlacove-spravy&clanok=snd-hlada-dodavatela-sluzieb-k-novemu-webovemu-sidlu-1