Hľadáme programátora


#1

Hľadáme človeka na spoluúčasť na projkte tennismanager.org, ktorý ovláda následovné technológie:

PHP, PGSQL (postgres), html, css, javascript, sprava Ubuntu

Hľadáme ambiciózneho programátora, ktorý by mal ambíciu vlastniť percentá firmy a teda mať priamy podiel zo zisku spoločnosti.

Tennismanager s.r.o.

Kontakt: [email protected]