Backdrop CMS - fork Drupalu

Určitým nedopatrením ( :smile: ) som narazil na redakčný systém BACKDROP, určený pre malé a stredne veľké webové sídla.

Vznikol ako alternatívna vetva Drupalu, niekedy v septembri 2013. Prvá verzia bola vydaná v januári 2015, 15. mája 2017 bude releasnutá verzia 1.7.0 (minoritné release je každé 4 mesiace).
BACKDROP teda vychádza z jadra Drupal 7. Neobsahuje symphony framework a šablonovací systém twig, čo sa odráža nielen na jeho súborovej veľkosti po inštalácii: 15.5MB (D8: 72.2MB).

Mnohé funkcie má BACKDROP voči D8 integrované hneď po inštalácii. Má mierne odlišný admin panel, ale osobne sa mi zdá logickejší (intuitívnejší) ako v D8.
Oproti D8 má ale menšiu základňu programátorov (myslím že okolo 21) čo sa prejavuje hlavne na menšom počte releasnutých rozšírení. Bežne očakávané rozšírenia sú ale releasnuté.

O podporu sa stará chat: GitterIM. Diskusné fórum sa pripravuje.
Boli vydané aj dve tlačené publikácie:

Osobne sa mi páči, je svižný a po inštalácii sa v ňom ľahšie orientuje. Na bežné webové sídla postačujúci.
Pre zarytých “sedmičkárov” to môže byť svetlo na konci tunela :slight_smile: